Cập Nhật Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Chung Cư Mới Nhất 2022

Để có thể giúp mọi người hiểu biết cũng như nắm rõ hơn về mẫu hợp đồng mua bán chung cư mới nhất hiện nay. Chúng tôi sẽ tiến hành chia sẻ những thông tin nằm trong sự hiểu biết của chúng tôi. Hãy theo dõi hết bài viết sau đây để có thể biết thêm nhiều thứ mới hơn về những cập nhật của mẫu hợp đồng mua bán chung cư mới nhất hiện nay.

Mẫu hợp đồng mua bán chung cư mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ

Tại địa chỉ: Số …………………………………………………………………………

Hôm nay, ngày …… tháng …….. năm….., tại ……………, chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN (Bên A)

Ông/bà: ……………………………………..Năm sinh: ………………………………………….

CMND số: ………………………….Ngày cấp………………. Nơi cấp……………………….

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………

Ông/bà: ……………………………… Năm sinh: ……………………………………………….

CMND số: ……………………………Ngày cấp Nơi cấp …………………………………….

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………..

BÊN MUA (Bên B)

Ông/bà: ……………………………………..Năm sinh: …………………………………………

CMND số: ………………………….Ngày cấp………………. Nơi cấp………………………

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………

Ông/bà: ……………………………… Năm sinh: …………………………………………………

CMND số: ……………………………Ngày cấp Nơi cấp ……………………………………..

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………

Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc mua bán căn hộ nhà chung cư, với những điều khoản đã được hai bên bàn bạc và thoả thuận như sau:

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng – Căn hộ mua bán

1.1. Căn hộ……………………….. thuộc quyền sở hữu của Bên A theo “Giấy chứng nhận……………” do UBND ……………….. cấp ngày………………….., cụ thể như sau:

a/ Nhà ở:

– Địa chỉ: ……………………………………………….

– Tổng diện tích sử dụng: ……………….m2 (…………………………… mét vuông)

– Diện tích xây dựng: …………………. m2 (…………………………….. mét vuông)

– Kết cấu nhà: …………………………….

– Số tầng: …………………..

b/ Đất ở:

– Thửa đất số: ………………………

– Tờ bản đồ số: ……………………

– Diện tích: …………………………. m2 (……………………………. mét vuông)

– Hình thức sử dụng:

+ Riêng: ………………………… m2 (……………………………………… mét vuông)

+ Chung: ………………. m2 (…………………….. mét vuông)

1.2. Bằng hợp đồng này Bên A đồng ý bán, Bên B đồng ý mua toàn bộ căn hộ nêu trên với những điều khoản thỏa thuận dưới đây theo hợp đồng này.

Điều 2. Giá mua bán căn hộ và việc thanh toán

2.1. Giá mua bán hai bên thỏa thuận là ……………. đồng (………………….. đồng) trả bằng tiền Nhà nước Việt Nam hiện hành.

2.2. Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A bằng tiền mặt.

2.3. Việc trả và nhận số tiền nói trên do hai bên lập giấy biên nhận tiền

Điều 3. Giao nhận căn hộ và đăng ký sang tên

3.1. Bên A có nghĩa vụ giao căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng toàn bộ bản chính giấy tờ về quyền sở hữu căn hộ, quyền sử dụng đất cho Bên B.

Việc giao nhận căn hộ và giấy tờ kèm theo do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3.2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sở hữu căn hộ tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Thuế, phí, lệ phí

4.1. Thuế, lệ phí liên quan đến việc mua bán căn hộ theo Hợp đồng này do Bên …… chịu trách nhiệm nộp.

4.2. Sau khi ký bản hợp đồng này, Bên …… có nghĩa vụ liên hệ với Cơ quan thuế để làm thủ tục nộp thuế theo quy định.

Điều 5. Giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Pháp luật.

Điều 6. Cam kết chung của hai bên

6.1. Bên A chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

a/ Những thông tin về nhân thân, về căn hộ đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b/ Căn hộ thuộc trường hợp được phép mua bán theo quy định của Pháp luật;

c/ Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

– Căn hộ nói trên thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Bên A, không có tranh chấp khiếu kiện;

– Căn hộ không bị ràng buộc dưới bất cứ hình thức nào bởi các việc: Thế chấp, chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn hoặc kê khai làm vốn của doanh nghiệp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;

– Căn hộ không bị ràng buộc bởi bất cứ một quyết định nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hạn chế quyền của chủ sở hữu;

– Bản chính Giấy chứng nhận xác nhận quyền sở hữu căn hộ mà Bên A xuất trình trước công chứng viên tại thời điểm ký hợp đồng này là bản thật và duy nhất.

d/ Việc giao kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

e/ Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng này;

6.2. Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

a/ Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b/ Đã xem xét kỹ, biết rõ về căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu căn hộ, quyền sử dụng đất;

c/ Việc giao kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

d/ Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng này;

6.3. Bên A và Bên B cùng cam đoan:

Đặc điểm về căn hộ mua bán nêu tại Hợp đồng này là đúng với hiện trạng thực tế, nếu có sự khác biệt với thực tế thì Bên A và Bên B phải hoàn toàn chịu rủi ro và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 7. Điều khoản chung

7.1. Bản Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai bên ký kết. Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ Hợp đồng này chỉ có giá trị khi được hai bên lập thành văn bản có đầy đủ chữ ký của các bên và chỉ được thực hiện khi Bên mua chưa đăng ký sang tên quyền sở hữu theo Hợp đồng này.

7.2. Hai bên công nhận đã hiểu rõ những quy định của pháp luật về chuyển nhượng căn hộ; hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

7.3. Hai Bên tự đọc lại/nghe đọc lại nguyên văn bản Hợp đồng này, cùng chấp thuận toàn bộ các điều khoản của Hợp đồng và không có điều gì vướng mắc. Hai Bên cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

BÊN A

(Ký, ghi rõ họ và tên)

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Lưu ý trước khi tiến hành ký kết hợp đồng mua bán chung cư

2.1 Trường hợp đầu tiên đó là trường hợp mà chủ đầu tư muốn bán nhà thuộc diện đang bị thế chấp ngân hàng hay là chưa được sự bảo lãnh từ ngân hàng

Để có thể giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng thì bạn cần phải làm các bước sau đây:

Đầu tiên bạn cần phải kiểm tra xem dự án cũng như các nhà đất, khu dân cư đó có đang thuộc quyền bảo lãnh của nhà nước, ngân hàng hay là không.

Bước tiếp theo là sau khi ký đã ký mua hợp đồng thành công, bạn cần phải yêu cầu chủ nhà đất cung cấp những giấy tờ cần thiết. Nếu có đầy đủ thì bạn có thể yên tâm.

2.2 Trường hợp tiếp theo là nhà đất đã mua và có giấy tờ đầy đủ nhưng bị một vài vấn đề gì đó mà không thể bán lại được.

Để có thể giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng thì bạn cần phải tìm hiểu rõ những luật pháp về nhà đất.

2.3 Trường hợp tiếp theo là trường hợp mà khách hàng đã hoàn tất hết tất cả các thủ tục mua nhà, tiền cũng đã trao nhưng vẫn chưa nhận được đầy đủ giấy tờ.

Để xử lý vấn đề trong trường hợp này thì bạn cần phải có những biện pháp cứng rắn nhằm răn đe chủ sở hữu cũ. Nếu không được thì nên nhờ sự can thiệp của chính quyền.

Thủ tục mua bán chung cư mới nhất

  • Bước 1: Thực hiện các thỏa thuận ban đầu

Bên mua và bên bán cần phải có những thỏa thuận để ràng buộc nhau như tiền đặt cọc ,… trước khi  đến những thoả thuận mới về sổ hồng.

  • Bước 2: Sau khi đã làm hết tất cả các thủ tục thì sẽ tiến hành đặt cọc căn hộ

Việc này sẽ diễn ra giữa người mua và người bán, để có thể đạt được những thoả thuận có lợi ích với cả 2 bên.

  • Bước 3: Thực hiện các vấn đề về công chứng

Sau khi đã thực hiện xong các thoả thuận và đặt cọc, hai bên sẽ hẹn  ra phòng công chứng để thực hiện các thao tác cuối cùng của việc mua bán.

  • Bước 4: Đến cơ quan nhà nước để tiến hành khai thuế

Khi xong hết các bước trên, cả hai bên người mua và người bán sẽ tiến hành đến đăng ký khai thuế với cơ quan nhà nước

Hy vọng với những chia sẻ ở trên về các vấn đề liên quan đến hợp đồng mua bán chung cư, các bạn sẽ có thể hiểu rõ hơn để có được những bản hợp đồng chất lượng nhất.

5/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913336768
0973116622