Những Loại Hợp Đồng Nhà Đất Bắt Buộc Phải Công Chứng

Giao dịch mua bán nhà đất thường có giá trị rất lớn nên các hợp đồng liên quan đến giao dịch nhà đất cần phải được công chứng hoặc chứng thực để đảm bảo an toàn và quyền lợi của các bên, tránh tình trạng bị lừa đảo mất trắng. Hiện nay, Pháp luật nước ta cũng đã có những quy định về các loại hợp đồng nhà đất bắt buộc phải công chứng mới có giá trị. Hãy cùng thitruongbds24h tìm hiểu ở bài viết dưới đây nhé!

Công chứng là gì?

Công chứng là một thủ tục do công chứng viên thực hiện theo quy định của pháp luật. Mục đích chính của việc công chứng là để xác định tính hợp pháp của các hợp đồng và của các giao dịch dân sự. Xác nhận tính chính xác, tính hợp pháp và không trái với đạo đức xã hội của các bản dịch giấy tờ, của các văn bản.

Người yêu cầu công chứng có thể là cá nhân, tổ chức Việt Nam hoặc là cá nhân, tổ chức nước ngoài có yêu cầu thực hiện công chứng các hợp đồng, các giao dịch hoặc các bản dịch.

Công chứng là gì?

Việc công chứng hợp đồng nhà đất được thực hiện tại các tổ chức, đơn vị hành nghề công chứng. Phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có đất được chuyển nhượng.

Hiện nay có hai loại giao dịch được công chứng là các loại hợp đồng giao dịch bắt buộc phải thực hiện công chứng theo quy định của pháp luật và những hợp đồng giao dịch do tổ chức, do cá nhân tự nguyện yêu cầu thực hiện thủ tục công chứng.

Tại sao cần thực hiện công chứng hợp đồng nhà đất?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, có một số loại hợp đồng, giao dịch bắt buộc phải công chứng. Hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với tất cả các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên còn lại có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác.

Hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao dịch được công chứng không phải thực hiện chứng minh, ngoại trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố vô hiệu.

Việc công chứng giúp các bên hạn chế được những rủi ro từ những hợp đồng, giao dịch dân sự, thương mại không được công chứng khi xảy ra tranh chấp. Hợp đồng được công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

Thông thường, các giao dịch liên quan đến bất động sản như mua bán,thế chấp, góp vốn, tặng cho… đều phải thực hiện thủ tục công chứng.

tại sao phải công chứng hợp đồng nhà đất

10 loại hợp đồng nhà đất bắt buộc phải công chứng

Dưới đây là 10 loại hợp đồng nhà đất bắt buộc phải công chứng thì mới có giá trị, hiệu lực về mặt luật pháp. Đó là:

1. Hợp đồng mua bán nhà ở phải được lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Trừ trường hợp mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội, (theo Điều 122 Luật Nhà ở 2014, Điều 430 Bộ Luật Dân sự 2015, Điều 450 Bộ Luật Dân sự 2005).

2. Hợp đồng cho tặng nhà ở hoặc bất động sản khác phải chuyển quyền sở hữu tài sản là bất động sản đó cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận, phải lập thành văn bản và phải công chứng, chứng thực. Trừ trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương (theo Điều 122 Luật Nhà ở 2014 và khoản 1 Điều 459 Bộ Luật Dân sự 2015, khoản 1 Điều 467 Bộ Luật Dân sự 2005).

3. Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp nếu một bên là tổ chức kinh doanh bất động sản (theo điểm a khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013).

4. Hợp đồng thế chấp nhà ở bắt buộc phải công chứng do tiềm ẩn nhiều rủi ro và tranh chấp của loại giao dịch này (theo khoản 1 Điều 122 Luật Nhà ở 2014).

5. Hợp đồng đổi nhà ở là giao dịch về chuyển quyền sở hữu để được Nhà nước công nhận và sang tên sở hữu nên cần thiết có sự xác minh, kiểm soát về tính pháp lý nên bắt buộc phải công chứng (theo khoản 1 Điều 122 Luật Nhà ở 2014).

6. Hợp đồng góp vốn bằng nhà ở trừ trường hợp góp vốn bằng nhà ở bởi một bên là tổ chức (theo khoản 1 Điều 122 Luật Nhà ở 2014).

7. Hợp đồng mua bán bất động sản đấu giá (theo khoản 5 Điều 459 Bộ Luật Dân sự 2005).

8. Hợp đồng bảo lãnh (theo Điều 362 Bộ Luật Dân sự 2005).

9. Hợp đồng thế chấp tài sản (theo Điều 343 Bộ Luật Dân sự 2005).

10. Văn bản thừa kế nhà ở, quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (theo khoản 3 Điều 122 Luật Nhà ở 2014 và điểm c khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013).

Xem thêm: Mẫu hợp đồng mua bán chung cư mới nhất 2023

Ngoài ra, di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc người không biết chữ phải được công chứng. Việc này được quy định cụ thể tại Khoản 3 Điều 630 Bộ Luật Dân sự 2015. Di chúc được lập bằng tiếng nước ngoài bắt buộc phải thực hiện công chứng theo quy định tại Khoản 5 Điều 647 của Luật này.

10 loại hợp đồng nhà đất bắt buộc phải công chứng

3 loại hợp đồng nhà đất không bắt buộc thực hiện công chứng

Theo quy định của pháp luật hiện hành, 3 loại hợp đồng dưới đây không bắt buộc công chứng hoặc chứng thực mà vẫn có hiệu lực về mặt pháp luật. Những loại hợp đồng trên vẫn có tjhể được công chứng hoặc chứng thực khi có yêu cầu của các bên.

Hợp đồng về quyền sử dụng đất

Theo điểm b, khoản 3, Điều 167 Luật Đất đai năm 2013, những hợp đồng về quyền sử dụng đất không bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực, gồm:

 • Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất.
 • Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
 • Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp (hợp đồng ghi nhận việc hộ gia đình, cá nhân trong cùng một xã, phường, thị trấn chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp với nhau).
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản.

Hợp đồng kinh doanh bất động sản

Căn cứ theo khoản 1 và khoản 2 Điều 17 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014, những loại hợp đồng kinh doanh bất động sản dưới đây được công chứng, chứng thực khi các bên có thỏa thuận, gồm:

 • Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng.
 • Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng.
 • Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng.
 • Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất.
 • Hợp đồng chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản.

Hợp đồng nhà đất không cần công chứng

Hợp đồng nhà ở

Theo khoản 2 Điều 122 Luật Nhà ở năm 2014, những giao dịch về nhà ở sau đây không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng:

 • Tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương.
 • Hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.
 • Hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư.
 • Hợp đồng góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức.
 • Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở.

Lưu ý: Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà các bên là hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì bắt buộc phải thực hiện công chứng hoặc chứng thực.

Như vậy, qua bài viết trên, thitruongbds24h hy vọng quý khách hàng đã nắm được các loại hợp đồng giao dịch nhà đất bắt buộc phải thực hiện công chứng mới có giá trị. Đừng quên truy cập website: thitruongbds24h.vn hoặc liên hệ Hotline 0913336768 –
0973116622

Đánh giá bài viết
0913336768
0973116622