Xin lấy trích lục bản đồ địa chính ở đâu?

Bạn đang có nhu cầu lấy trích lục bản đồ địa chính để thu thập thông tin về thửa đất của mình? Hãy theo dõi bài viết dưới đây để biết cách thức và địa chỉ nộp hồ sơ.

Quy định về trích lục đất

Theo quy định tại Điều 96 Luật Đất Đai 2013 về hồ sơ địa chính, trích lục đất bao gồm các tài liệu chi tiết về từng thửa đất, người quản lý đất, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Theo Phụ lục số 13 ban hành kèm Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, trích lục bản đồ địa chính cung cấp thông tin về số thứ tự thửa đất, diện tích, mục đích sử dụng đất, tên và địa chỉ người sử dụng đất, thông tin về thay đổi của thửa đất so với giấy tờ pháp lý, và bản vẽ thửa đất.

Hồ sơ địa chính và trích lục đất

Theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất, lập hồ sơ, cập nhật biến động và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người được cấp.

Tại Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất cho những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất khi có yêu cầu từ người xin giao đất hoặc thuê đất.

Nộp hồ sơ và địa chỉ liên hệ

Vì vậy, để lấy trích lục bản đồ địa chính, bạn cần nộp hồ sơ cho chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất UBND quận, huyện nơi đất của bạn nằm.

Đối với thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận, bạn vẫn chưa thể nộp hồ sơ ở chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

Kênh Thông Tin Thị Trường Bất Động Sản #1 Việt Nam

Mong rằng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về việc lấy trích lục bản đồ địa chính. Để cập nhật thông tin mới nhất về thị trường bất động sản, hãy truy cập vào Kênh Thông Tin Thị Trường Bất Động Sản #1 Việt Nam ngay!

Đánh giá bài viết
0913336768
0973116622